ไทย  |  English  |  中文
  1 ห้องนอน  
Type A 33 ตร.ม.
Type B-1 42 ตร.ม.
Type B-2 42 ตร.ม.
 
 
  2 ห้องนอน  
Type B-3 42 ตร.ม.
Type C 48 ตร.ม.
Type D 60 ตร.ม.
Type E 84 ตร.ม.
Type F 98 ตร.ม.
 
 
  3 ห้องนอน  
Type G 118 ตร.ม.
 
สมัครรับข่าวสารอัพเดทก่อนใคร
สอบถามเพิ่มเติม  
 
โครงการคุณภาพ โดย